Η εφαρμογή μυοκτονίας αφορά την υγειονομική προστασία των κτιρίων και γενικότερα των χώρων από τρωκτικά. Για την προφύλαξή τους λοιπόν τοποθετούμε περιμετρικά στο εξωτερικό των κτιρίων πιστοποιημένους δολωματικούς σταθμούς με μυοκτόνο δόλωμα, δημιουργώντας ζώνες ασφαλείας. Οι δολωματικοί σταθμοί τοποθετούνται σε απόσταση 10 μέτρων περίπου όταν πρόκειται για καταπολέμηση του οικιακού ποντικού και σε απόσταση 20 μέτρων περίπου όταν πρόκειται για αρουραίους.
myoktonia 01

Τα δολώματα τοποθετούνται σε δολωματικούς σταθμούς γιατί:

  • Τα τρωκτικά ακολουθούν πάντα τις ίδιες διαδρομές.
  • Λαμβάνουν την τροφή τους από σημεία στα οποία αισθάνονται ασφάλεια.
  • Τα δολώματα είvαι επικίνδυνα για τον άνθρωπο και τα ζώα. Προστατεύονται από διαφόρους παράγοντες (ηλιακή ακτινοβολία, υγρασία) οι οποίοι θα μπορούσαν να μειώσουν την αποτελεσματικότητα τους.
  • Η οδηγία 43/93 της Ευρωπαϊκής Ένωσης μας υποχρεώνει να τοποθετούμε τα δολώματα σε δολωματικούς σταθμούς που κλειδώνουν.

Για την οριστική απαλλαγή ενός χώρου από τρωκτικά θα πρέπει να εφαρμόσουμε ένα οργανωμένο πρόγραμμα μυοκτονίας.

Με βάση το σχεδιάγραμμα του χώρου που πρέπει να καλύψουμε, εντοπίζουμε τα κρίσιμα σημεία όπως είναι ο χώρος του βιολογικού καθαρισμού, οι ράμπες και οι πόρτες εισόδου, ο χώρος συλλογής των σκουπιδιών, οι αποθηκευτικοί χώροι, κ.λ.π.

Με την μέθοδο αυτή έχουμε καταφέρει να καλύψουμε τα σημεία εισόδου αλλά και να δημιουργήσουμε μία διπλή ζώνη ασφαλείας η οποία είναι πολύ δύσκολο να προσπελαστεί από τους αρουραίους.

Στους εσωτερικούς χώρους τοποθετούμε μηχανικές παγίδες σύλληψης ποντικών με κολλώδη επιφάνεια και τροφικό δόλωμα. Όλους τους σταθμούς που έχουμε τοποθετήσει, τους ελέγχουμε σε κάθε εφαρμογή αλλάζοντας τα δολώματα και τις κολλώδεις επιφάνειες.

myoktonia 02

AMET - ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΕΙΣ - ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΕΙΣ, Αρκαδίας 15, Αθήνα, 115 26 τηλ.:210 6924784, 210 6924027, amet@amet.gr  | ISO | ΑΔΕΙΑ |